Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Kolejny punkt z #DekalogSLDWrocław

Będziemy bezkompromisowo walczyć z zatruwającym nas smogiem. Chcemy:
- podłączenia kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- rekomunalizacji sieci przesyłowej,
- pomocy osobom niemajętnym (programy osłonowe np. BON na opał),
- działań edukacyjnych,
- kontroli emisji spalin,
- stałego monitoringu jakości powietrza,
- zrównoważonego rozwoju miasta.

Jednym z najistotniejszych problemów, mających wpływ na zdrowie i życie mieszkańców, jest kwestia czystości powietrza. Zanieczyszczenia wpływają bardzo niekorzystnie na zdrowie mieszkańców, a szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Rzeczywiste koszty zdrowotne trudno oszacować, o tych związanych z komfortem życia nawet nie wspominając.

Wrocław w sezonie grzewczym staje się brudną stolicą nie tylko Europy, ale i świata - w zakresie stężenia szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 czy też rakotwórczego benzopirenu prześcigamy najbardziej zanieczyszczone obszary naszej planety. Do emisji przyczyniają się głównie: palenie w piecach niskiej jakości węglem i odpadami, niewłaściwa technika spalania oraz niesprawne pojazdy napędzane paliwami ropopochodnymi. Szacuje się, że tylko z tej przyczyny rocznie umiera przedwcześnie 3000 Dolnoślązaków, w tym około 1000 wrocławian.
W 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę zakładającą eliminację wykorzystania węgla i paliw stałych w instalacjach indywidualnych w ciągu 10 lat, a najniższej jakości pieców do roku 2024, przy czym użycie najniższej jakości paliw będzie zabronione już od 1 lipca 2018 roku.

Wszelkim działaniom antysmogowym muszą towarzyszyć środki osłonowe, pozwalające na spełnienie restrykcyjnych norm i wymianę posiadanego systemu ogrzewania przez osoby gorzej sytuowane. Co do działań osłonowych na początek uważamy, że należy wprowadzić bon na opał, czyli dodatek opałowy. Taki program ma charakter doraźny, niemniej jednak szczególnie na początku wojny ze smogiem jest nieodzowny. Wszak spalanie w piecach śmieci i niskoenergetycznego opału – jako jeden z głównych czynników „smogotwórczych” we Wrocławiu - dotyczy głównie osób najmniej zarabiających. Dlatego SLD proponuje uruchomienie dodatku opałowego w formie ekwiwalentu (nie w postaci gotówki) za zakup wysokiej jakości opału od gminy. Najbardziej potrzebujący powinni dostawać specjalne bony na zakup. W ten sposób miasto ograniczy spalanie śmieci.

W okresie przejściowym SLD położy nacisk na prowadzenie kampanii uświadamiającej wrocławianom, że istnieją również techniki znacznie czystszego i wydajniejszego, nowoczesnego spalania węgla w paleniskach tradycyjnych. Naszym zdaniem pozwoli to na dość szybką, a jednocześnie niskonakładową poprawę jakości powietrza.

Najbardziej efektywną i pożądaną ekonomicznie formą ogrzewania jest korzystanie przez mieszkańców z ciepła sieciowego. Niestety Wrocław lekkomyślnie sprzedał infrastrukturę przesyłową (przy głosach przeciwnych radnych SLD), stanowiącą monopol naturalny, podmiotowi prywatnemu. SLD uważa tę decyzję władz miejskich za błędną i dlatego już od dawna postulujemy przeanalizowanie od strony prawnej i ekonomicznej kwestię rekomunalizacji sieci, gdyż jest to w naszej ocenie nieodzowne do skutecznej walki o czyste powietrze. Kiedy władze Wrocławia sprzedawały sieć ciepłowniczą prywatnemu przedsiębiorcy z centralnego ogrzewania korzystało 55 % miasta. Po ponad 10 latach c.o. stanowi 60 % rynku ciepła we Wrocławiu, czyli niemal nic przez ponad dekadę się nie zmieniło. Reszta źródeł ciepła to kotłownie węglowe, piece i ogrzewanie gazem. W konsekwencji prywatyzacji sieci ciepłowniczej Wrocław w ogromnej mierze utracił wpływ na politykę inwestycyjną i rozwój sieci. Obecnie kolejne przyłączenia odbywają się tylko tam, gdzie się to ewidentnie ekonomicznie opłaca. Taka jest rola przedsiębiorstw prywatnych - mają zarabiać. SLD podnosi zatem konieczność przeanalizowania umów zawartych w tym zakresie i sprawdzenia wszelkich możliwości prawnych i ekonomicznych odzyskania przez Wrocław wpływu na sieć ciepłowniczą - czy to przez współpracę, czy wręcz odzyskanie przez gminę sieci przesyłowej. Ostatni kierunek jest zgodny z trendami w tym zakresie - rekomunalizacja jest środkiem do podniesienia jakości powietrza.


W zakresie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy uważamy, że nie jest rozwiązaniem zamykanie dla ruchu kolejnych obszarów Wrocławia bez wypracowania skutecznej alternatywy. Należy nakłaniać wrocławian do korzystania z transportu zbiorowego dzięki podnoszeniu jego standardu i jakości funkcjonowania. Natomiast już dziś miasto powinno ściśle współpracować z policją w zakresie stałej intensywnej kontroli poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez samochody. Pojazdy niesprawne, emitujące zbyt dużo szkodliwych spalin, powinny być eliminowane z ruchu do czasu przywrócenia im sprawności. Jeśli konieczny będzie zakup sprzętu oraz przeszkolenie policjantów - gmina powinna je sfinansować.

Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie postulował przeprowadzenie analiz wpływu zabudowy oraz istniejących, planowanych i możliwych do zrealizowania terenów zielonych na kwestię przewietrzania miasta oraz prowadzenie i wzmocnienie działań związanych z monitoringiem jakości powietrza i zwiększaniem świadomości mieszkańców w tym zakresie.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem