Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Kolejny - trzeci - nasz postulat programowy dla Wrocławia. Bardzo ważne.

Kolejny - trzeci - nasz postulat programowy dla Wrocławia. Bardzo ważne.
Żłobek i przedszkole dla każdego małego wrocławianina i wrocławianki!

Inwestycja w malucha jest jednym priorytetów SLD. Braki odpowiedniej infrastruktury dziecięcej i wysokie koszty utrzymania malucha w żłobku nie mogą być powodem odkładania rodzicielstwa na później. Czas pogodzić karierę zawodową z rodzicielstwem. Dalszy rozwój Wrocławia pod względem inwestycyjnym musi być wspomagany przez zdecydowaną gminną politykę prorodzinną.

Chcemy pełnej dostępności do opieki na poziomie żłobków i przedszkoli. Dlatego mówimy:
- opieka dla każdego dziecka do lat 3 i w wieku przedszkolnym,
- żłobki i przedszkola to inwestycja - powinny być bezpłatne (nie wliczając wyżywienia),
- rozbudowa sieci żłobków (publicznych jest tylko 15!) i przedszkoli,
- żłobek i przedszkole w miejscu dogodnym dla rodziców,
- stały monitoring potrzeb w celu dopasowania oferty.

Bezpłatne żłobki i jednostki zapewniające opiekę na poziomie żłobka powinny przysługiwać wszystkim chętnym rodzicom dla każdego dziecka. Zaledwie 35 % wrocławskich dzieci w wieku do 3 lat jest objętych opieką w żłobkach i przedszkolach. Brak opieki na odpowiednim poziomie jest jedną z przyczyn odkładania rodzicielstwa na później.

Potrzeba więcej żłobków! Ciągle nie wszystkie wrocławskie dzieci w wieku do 3 lat są objęte opieką w żłobkach, mimo chęci wyrażanej przez ich rodziców. We Wrocławiu znajduje się jedynie 15 żłobków publicznych. Średnia roczna liczba dzieci urodzonych w latach 2015-2017 i zameldowanych we Wrocławiu wynosi ponad 7 tysięcy, a liczba miejsc dostępnych w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych wynosi niespełna 6 tysięcy. Rocznie dla małych wrocławian brakuje średnio 1400 miejsc w żłobkach. Aby rozładować kolejkę niezbędne jest tworzenie nowych placówek tego typu. Priorytetem powinno być ich powstawanie na nowych osiedlach, ubogich w infrastrukturę dla dzieci.

SLD stoi na stanowisku, że należyta opieka nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta nie powinna opierać się w tak dużym stopniu na placówkach niepublicznych. Konieczne jest znalezienie środków na budowę nowych placówek gminnych lub adaptację posiadanych przez gminę lokali oraz na prowadzenie żłobków publicznych. Zakup miejsc w podmiotach prowadzących placówki niepubliczne tego typu powinien mieć charakter uzupełniający - zmierzający do wyrównania skutków wahań trendów demograficznych lub optymalizacji wydatków ze względu na faktyczne zapotrzebowanie mieszkańców miasta. Powinno się przy tym uwzględniać specyfikę podmiotów - różnicując kontrakty na żłobki, kluby dziecięce i system opiekunów dziennych.

Podobnie ma się sytuacja z przedszkolami. Każdy mały wrocławianin, którego rodzice chcą zapisać pociechę do przedszkola, powinien jak najszybciej mieć zapewnione miejsce w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, w lokalizacji odpowiedniej dla miejsca zamieszkania lub pracy rodziców. W razie istnienia uzasadnionej potrzeby gmina powinna dofinansowywać miejsca w placówkach publicznych, prywatnych i niepublicznych. Jednak celem winno być objęcie edukacją na poziomie przedszkolnym wszystkich chętnych, w dogodnych lokalizacjach.

W celu sprawnego reagowania na potrzeby mieszkańców w zakresie oferty żłobków i przedszkoli konieczne jest skuteczne identyfikowanie potrzeb i szybkie reagowanie na trendy demograficzne, ale także styl życia mieszkańców i rozwój peryferyjnych osiedli mieszkalnych. SLD wyraża przekonanie, że wydatki ponoszone na żłobki i przedszkola są inwestycją w edukację młodych wrocławian i wzrost możliwości zawodowych ich rodziców. Dlatego w tych obszarach gmina musi wykazać troskę i szczególną staranność i w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców. Dlatego też postulujemy, by docelowo przedszkola i żłobki były dla rodziców nieodpłatne.
 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem